Wyspecjalizowane procesy logistyczne

Cel: Wykorzystanie istniejącego potencjału do rozwoju wyspecjalizowanych usług transportowo-logistycznych dostosowanych do specyficznych potrzeb branż spożywczej, wyposażenia wnętrz i produkcji maszyn i urządzeń.

Zakres:

Więcej na: Inteligentne Specjalizacje Województwa Wielkopolskiego