Wysoka jakość życia

Cel: Wzrost atrakcyjności województwa jako miejsca do życia i rozwoju mieszkańców. Zmniejszenie dysproporcji społecznych. Rozwój kapitału społecznego.

Zakres:

Więcej na: Inteligentne Specjalizacje Województwa Mazowieckiego