Usługi przyszłości

Cel: Stymulowanie rozwoju gospodarczego i społecznego rozumie się jako zdolność do działania. Gospodarka oparta na wiedzy.

Zakres:

Więcej na: Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego