Technologie przemysłu energetycznego

Cel: Poprawa efektywności energetycznej.

Zakres:

Więcej na: Inteligentne Specjalizacje Województwa Opolskiego