Technologie informacyjne i komunikacyjne

Cel: Zwiększanie dostępu do wiedzy oraz umożliwianiu kreacji i dystrybucji dóbr i usług, pozwalają na uczestnictwo w globalnych sieciach współpracy i tworzenie systemów transakcyjnych i zarządzania związanych z inteligentnymi rynkami, związane z kreowaniem, adaptacją lub absorpcją zaawansowanych technologicznie rozwiązań.

Więcej na: Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego