Przetwarzanie informacji, multimedia programowanie, usługi ICT

Cel: Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu, co da możliwości rozwoju zupełnie nowych produktów IT oraz nowych nieznanych obecnie usług ICT.

Zakres:

Więcej na: Inteligentne Specjalizacje Województwa Kujawsko – Pomorskiego