Przemysły kreatywne i czasu wolnego

Zakres:

Uwagi dodatkowe: Dziedzina przemysły kreatywne i czasu wolnego częściowo pokrywa się (m.in. usługi w zakresie oprogramowania i komputerów) z inną dziedziną specjalizacji Małopolski, tj. technologiami informacyjnymi i telekomunikacyjnymi.

Więcej na: Inteligentne Specjalizacje Województwa Małopolskiego