Nowoczesne usługi dla biznesu

Cel: Kształtowanie otoczenia sprzyjającego przedsiębiorczości poprzez rozwój rynku nowoczesnych usług biznesowych. Wzmocnienie i utrwalenie statusu Warszawy jako ważnego ośrodka outsourcingowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zakres:

Więcej na: Inteligentne Specjalizacje Województwa Mazowieckiego