Nauki o życiu

Zakres: Obszary interdyscyplinarne leżące na pograniczu nauk medycznych, biologicznych i biochemicznych. Przykładowe dziedziny nauki:

Więcej na: Inteligentne Specjalizacje Województwa Małopolskiego