Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania

Zakres: Cały proces wytwarzania najlepszej bezpiecznej żywności, począwszy od rolnictwa, poprzez przetwórstwo, aż do sprzedaży na rynku regionalnym, krajowym i na eksport. Obejmuje ona również branże powiązane, takie jak: produkcja nawozów i opakowań oraz procesy logistyczne (np. dystrybucja, magazynowanie).

Dodatkowe uwagi: Bezpieczeństwo żywności odnosi się do łańcucha żywnościowego, rozumianego jako sekwencja rozmaitych etapów i procesów zachodzących w produkcji, przetwórstwie, dystrybucji, magazynowaniu, postępowaniu z żywnością oraz jej składnikami, począwszy od produkcji pierwotnej, aż do finalnej konsumpcji.

Więcej na: Inteligentne Specjalizacje Województwa Kujawsko – Pomorskiego