Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna

Cel: Rozwój metod leczenia i aparatury medycznej oraz ich komercyjne zastosowanie, w szczególności w połączeniu z rozwojem wysoko zaawansowanych usług sanatoryjnych i leczniczych.

Zakres:

Więcej na: Inteligentne Specjalizacje Województwa Kujawsko – Pomorskiego