Medycyna i sektory powiązane

Cel: Zapewnienie dostęp do usług publicznych o wysokim standardzie, nierozerwalnie związana z kreowaniem, adaptacją lub absorpcją zaawansowanych technologicznie.

Zakres:

Więcej na: Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego