Inteligentne systemy zarządzania

Cel: Upowszechnienie stylu zarządzania ukierunkowanego na wysoką innowacyjność i adaptacyjność, zwiększanie efektywności kosztowej i materiałowej.

Zakres:

Więcej na: Inteligentne Specjalizacje Województwa Mazowieckiego