Inteligentne społeczeństwo

Cel: Wykorzystanie branży ICT do tworzenia technologii poprawiających jakość środowiska stosowanych w sektorze prywatnym i publicznym.

Zakres:

Dodatkowe uwagi: Obszar Czyste technologie obejmuje nowe technologie zwiększające oszczędność zasobów, zagospodarowanie odpadów i zwiększenie efektywności energetycznej. Ich rozwój powinien być inspirowany wykorzystaniem technologii informatycznych, w tym zintegrowanych systemów ICT do zdalnego sterowania złożoną infrastrukturą i e-usługi zmniejszające obciążenia środowiskowe.

Więcej na: Inteligentne Specjalizacje Województwa Wielkopolskiego