Informatyka i telekomunikacja

Cel: Pobudzaniem popytu na przystępne, dobrej jakości i interoperacyjne usługi. Rozwój szerokopasmowego Internetu.

Dodatkowe uwagi: Sektor ICT został wskazany jako obszar horyzontalny o istotnym znaczeniu dla każdej specjalizacji i dziedziny życia w Regionie.

Więcej na: Inteligentne Specjalizacje Województwa Podkarpackiego