Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne

Cel: Efektywne wykorzystanie zasobów kulturowych, jako kluczowego czynnika kształtowania postaw prospołecznych, obywatelskich oraz proinnowacyjnych społeczeństwa województwa.

Zakres:

Więcej na: Inteligentne Specjalizacje Województwa Kujawsko – Pomorskiego