Działalność morska i logistyka

Cel: Wzrost międzynarodowej wymiany handlowej.

Zakres: Pojęcie gospodarki morskiej jest bardzo szerokie i nie można utożsamiać go jedynie z transportem morskim. W Niebieskiej Księdze W sprawie zintegrowanej polityki morskiej [COM(2007)575] Komisja Europejska zintegrowaną polityką morską obejmuje m.in. takie obszary działalności jak:

Więcej na: Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego