Biointeligentna specjalizacja – potencjał naturalny, środowisko, energetyka

Cel: Rozwój technik badań zasobów środowiska naturalnego, opracowywanie i wdrażanie technologii eksploatacji gazu łupkowego i wód geotermalnych oraz technologii produkcji energii odnawialnej z biomasy, wody z uwzględnieniem oceny degradacji terenu, wpływu na zdrowie, szacowania skutków ekonomicznych, a także wpływu na turystykę, jakość życia mieszkańców i produkcję żywności.

Zakres:

Więcej na: Inteligentne Specjalizacje Województwa Kujawsko – Pomorskiego