Biogospodarka

Cel: Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych oraz procesów biologicznych do tworzenia nowych produktów i usług dla województwa zachodniopomorskiego. Stworzenie bardziej innowacyjnej i niskoemisyjnej gospodarki.

Zakres:

 

Więcej na: Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego