XX. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy

Zakres:

  1. Projektowanie, budowa i konwersja specjalistycznych jednostek pływających oraz ich specjalistycznego wyposażenia,
  2. Projektowanie, budowa i przebudowa konstrukcji morskich i przybrzeżnych,
  3. Procesy i urządzenia wykorzystywane na potrzeby logistyki opartej o transport morski i śródlądowy.

Więcej na: Krajowe Inteligentne Specjalizacje