XIV. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe

Zakres:

  1. Sensory fizyczne,
  2. Sensory chemiczne,
  3. Biosensory,
  4. Sieci sensorowe,
  5. Zagadnienia horyzontalne (przekrojowe) w technologiach sensorowych.

Więcej na: Krajowe Inteligentne Specjalizacje