XVII. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

Zakres:

  1. Projektowanie i optymalizacja procesów,
  2. Technologie automatyzacji i robotyzacji procesów,
  3. Diagnostyka i monitorowanie,
  4. Systemy sterowania,
  5. Maszyny i urządzenia automatyzujące i robotyzujące procesy.

Więcej na: Krajowe Inteligentne Specjalizacje