RPO WO 2014-2020 Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu
OŚ PRIORYTETOWA 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA
PRIORYTET INWESTYCYJNY 2.3
Termin składania: III kwartał 2015 r.
Główne typy przedsięwzięć:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursów: 6 mln PLN
Instytucja ogłaszająca konkurs: UMWO
Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Opolskie