RPO WSL 2014-2020 Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

OŚ PRIORYTETOWA 8. REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTE NA WIEDZY
PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.2
Termin składania: IV kwartał 2015 r. (2.11 – 30.11)

Typy projektów mogących starać się o dofinansowanie:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 48 mln. PLN
Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Śląskie