RPO WSL 2014-2020 Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych

OŚ PRIORYTETOWA 2. CYFROWE ŚLĄSKIE

PRIORYTET INWESTYCYJNY 2.1

Termin składania: 31.07-26.11.2015 r.

Cele szczegółowe: Większa dostępność e-usług publicznych.

Typy projektów::

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 80 mln. PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Śląskie