RPO WSL 2014-2020 Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB

OŚ PRIORYTETOWA 1. NOWOCZESNA GOSPODARKA

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1.3

Termin składania: 26.10-26.11.2015 r.

Typy projektów::

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 4 mln. PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Śląskie