RPO WZP 2014-2020 Działanie 1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe

OŚ PRIORYTETOWA 1. GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1.9

Termin składania: tryb właściwy dla instrumentów finansowych.

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie