RPO WZP 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

OŚ PRIORYTETOWA 1. GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1.5

Termin składania: grudzień 2015 roku.

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie