RPO WŚ 2014-2020 Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1.2

Termin składania: IV kwartał 2015 r. (listopad/ grudzień)

Typy przedsięwzięć:

Wsparcie wszystkich inwestycji dotyczących infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach będzie

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 60 mln. PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Świętokrzyskiego