RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski

OŚ PRIORYTETOWA 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.3

Termin składania: IV kwartał 2015 r.

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 9 mln PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Małopolskie