RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej

OŚ PRIORYTETOWA 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA

PRIORYTET INWESTYCYJNY 2.1

Termin składania: nie przewiduje się naboru w 2015 r.

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: brak

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Małopolskie