RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja

OŚ PRIORYTETOWA 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA

PRIORYTET INWESTYCYJNY 2.1

Termin składania: IV kwartał 2015 r.

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 16 mln PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Małopolskie