RPO WŁ 2014-2020 Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji

OŚ PRIORYTETOWA XI. EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI

Termin składania: IV kwartał 2015 r.

Cele szczegółowe: zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Typy projektów:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 8 129 000 EUR

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Łódzkie