RPO WiM 2014-2020 Poddziałanie 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm

OŚ PRIORYTETOWA 1. INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3a

Termin składania: Możliwości ogłoszenia naboru zostaną zweryfikowane po wyborze opcji wdrożeniowej instrumentów finansowych w IV kwartale 2015.

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: Brak informacji

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Warmińsko – Mazurskie