RPO WiM 2014-2020 Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw

OŚ PRIORYTETOWA 1. INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3a

Termin składania: grudzień 2015 r.

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 25,9 mln PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Warmińsko – Mazurskie