RPO WD 2014-2020 Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

OŚ PRIORYTETOWA 1. PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE

Termin składania: od 2.11.2015 oraz 30.11.2015

Cel szczegółowy: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 170 235 842 PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Dolnośląskie