RPO WD 2014-2020 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

OŚ PRIORYTETOWA 8. RYNEK PRACY

Termin składania: od 28.01.2016

Cele szegółowe: Poprawa dostępu do programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, dedykowanych osobom aktywnym zawodowo; Wydłużenie aktywności zawodowej na rynku pracy osób powyżej 50 roku życia

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 28 287 888 PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Dolnośląskie