RPO WD 2014-2020 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP

OŚ PRIORYTETOWA 8. RYNEK PRACY

Termin składania: od 11.01.2016

Cel szczegłowe: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców sektora MMŚP

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 16 000 000 PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Dolnośląskie