RPO 2014-2020 Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

OŚ PRIORYTETOWA 7. REGIONALNY RYNEK PRACY

Termin składania: IV kwartał 2015 r.

Typy projektów: Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (wraz ze wsparciem doradczo-szkoleniowym)

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 68,4 mln PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Podkarpackie