RPO 2014-2020 Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług

OŚ PRIORYTETOWA 2. CYFROWE PODKARPACIE

Termin składania: IV kwartał 2015 r.

Cel szczegółowy: Wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Typy projektów:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 335,7 mlnPLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Podkarpackie