RPO 2014-2020 Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

OŚ PRIORYTETOWA 1. KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA

Termin składania: IV kwartał 2015 r.

Cel szczegółowy: Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Typy projektów: Bony na innowacje

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 4 mln PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Podkarpackie