RPO WL 2014-2020 Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

OŚ PRIORYTETOWA 1. BADANIA I INNOWACJE

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1b

Termin składania: grudzień 2015 r.

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 88,3 mln PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Lubelskie