RPO WSL 2014-2020 Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski

OŚ PRIORYTETOWA 4.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.5

Termin składania: 25.10- 30.12.2015 r.

Typy projektów:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 1,79 mld. PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Śląskie