RPO WP 2014-2020 Priorytet 3c Inwestycje profilowane
OŚ PRIORYTETOWA 2. PRZEDSIĘBIORSTWA
PRIORYTET INWESTYCYJNY 3c
Cel szczegółowy: Zwiększona zdolność MŚP do rozwijania produktów i usług, w tym poprzez zastosowanie innowacji.
Termin składania: I kwartał 2016 r.
Podmioty uprawnione: Wspierane będą małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te dysponujące potencjałem do ekspansji.
Dodatkowe uwagi: Konieczne jest zakończenie procesu wyboru inteligentnych specjalizacji Pomorza (por. pkt 3 przesłanek horyzontalnych).
Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Pomorskie