RPO WP 2014-2020 Priorytet 3a Inwestorzy zewnętrzni
OŚ PRIORYTETOWA 2. PRZEDSIĘBIORSTWA
PRIORYTET INWESTYCYJNY 3a
Cel szczegółowy: Lepsze warunki dla rozwoju MŚP.
Termin składania: I kwartał 2016 r.
Podmioty uprawnione: Przedsiębiorcy, IOB, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
Dodatkowe uwagi: Projekt realizujący przedsięwzięcie strategiczne określone w ramach RPS w zakresie rozwoju gospodarczego, którego celem jest poprawa efektywności systemu obsługi inwestorów, w tym zagranicznych.
Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Pomorskie