RPO WO 2014-2020 Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach
OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE W GOSPODARCE
PRIORYTET INWESTYCYJNY 1.1
Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.
Termin składania: nie przewiduje się naboru 2015 r.
Podmioty uprawnione: Przedsiębiorstwa, w szczególności MSP oraz podmiot wdrażający instrument finansowy.
Główne typy przedsięwzięć:
1) Budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo – rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
2) Finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj. :
  • badań naukowych i przemysłowych,
  • prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),
  • linii pilotażowych,
  • działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,
  • zaawansowanych zdolności produkcyjnych,
  • pierwszej produkcji.
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursów: 120 mln PLN
Instytucja ogłaszająca konkurs: OCRG
Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Opolskie