RPO WSL 2014-20120 Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

OŚ PRIORYTETOWA 3. KONKURENCYJNOŚĆ MŚP

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.2

Termin składania: 02.11.2015- 04.01.2016 r.

Cele szczegółowe: Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP.

Typy projektów:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 192 mln. PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Śląskie