RPO WP 2014-2020 Priorytet 1b Ekspansja przez innowacje
OŚ PRIORYTETOWA 1. KOMERCJALIZACJA WIEDZY
PRIORYTET INWESTYCYJNY 1b
Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.
Termin składania: II kwartał 2016 r.
Podmioty uprawnione: Wspierane będą małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te dysponujące potencjałem do ekspansji.
Dodatkowe uwagi: Przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, IOB, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, podmioty wdrażające instrumenty finansowe, organizacje pozarządowe, podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka, inne (niewymienione wcześniej) instytucje prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe.
Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Pomorskie