RPO WL 2014-2020 Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

OŚ PRIORYTETOWA 9. RYNEK PRACY

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8iii

Termin składania: ogłoszenie konkursu w grudniu 2015 r.

Typy przedsięwzięć:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 50 mln PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Lubelskie