PO IR Działanie 1.2 INNOLOT – innowacyjne lotnictwo

Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Cel Programu: Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze produktów wysokiej techniki dla sektora lotniczego.

Termin naboru: od 18 maja do 17 lipca 2015 r. (do godz. 23:59).

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 400 mln PLN

Poziom wsparcia:

Poziom gotowości technologii przed rozpoczęciem i po zakończeniu projektu (TRL): 4/8

Więcej na: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo